Kjøperen la 3.300.000 kroner på bordet for bolig i Verdal kommune

foto