Bratt fall i inntektene til Tore Guddingsmo Grus AS. Sank med 21,3 prosent.

foto