Eierne av Verdal Kran og Montasje AS tok ut 1,9 millioner kroner i utbytte. Det er høyeste beløp siden 2020.

foto