2022-regnskapet til Stiklestad Gårds- og Friluftsbarnehage AS er klart. Pilene peker nedover.