Inntektene til Takmesteran AS bare vokser, viser regnskapet

foto