Kraftig innteksvekst for Mesterhus Levanger AS, men likevel røde tall