Gullår for Innherred Øyeklinikk AS. Marginen har ikke vært høyere på ni år.