Har holdt på i tjue år. De ønsker å løfte frem at det går greit å drive næring her også

foto