Her er tallene som viser hvordan Rias-Konsum AS gjorde det i 2022

foto