Inntektene til Fæby Bryggeri AS bare vokser, viser regnskapet

foto