Bratt fall i inntektene til Røstad Entreprenør AS. Sank med 37,7 prosent.

foto