Registeret: Nytt enkeltpersonforetak – Steinar Slåtsve