Røde tall for Stasjonsdrift Holmen AS i 2022

foto