Det startet med kalkfabrikk, i dag er det offshoreverft