Registeret: Nytt aksjeselskap – Jan M Høyslo Transport AS