Inntektene til Merlin Eiendom AS bare vokser, viser regnskapet