Pilene peker nedover for Elas AS i 2023-regnskapet