Lokalmegleren NT AS har fått skikk på de røde tallene