Registeret: Nytt aksjeselskap – K. Valstad Invest AS