Inntektene til Trøndelag Kuldeteknikk AS bare vokser, viser regnskapet