Bratt fall i inntektene til Din Bolig Eiendomsutvikling AS. Sank med 26,3 prosent.

foto