Brønnøysundregistrene: Nytt enkeltpersonforetak – Holing Smie Skjesol