NTE skryter av å gi tilbake til samfunnet – samtidig har utbyttet stupt