Brønnøysundregistrene: Ny virksomhet – Helgådalshonning T K Varslot