Dette mener den nye lederen Verdal er god på

foto