Nordgata 25 Borettslag – nytt borettslag i Verdal kommune