Eierne av Hanssen MEK Verksted AS tok ut i underkant av 1,3 millioner kroner i utbytte. Det er høyeste beløp siden 2020.