Bratt fall i inntektene til Malermester Bjørås AS. Sank med 21,8 prosent.