Systeminvestering AS – nytt aksjeselskap i Verdal kommune