Inntektene til Hydraulikk, Bil og Kran Verdal AS bare vokser, viser regnskapet

foto