Stiklestad Hagesenter AS havnet akkurat på feil side av streken

foto