Farstad Eiendom Invest AS: Her er 2022-regnskapet

foto