Bratt fall i inntektene til Mesterbygg Innherred AS. Sank med 29,6 prosent.

foto