Inntektene til Be Moafjæra 7C AS bare vokser, viser regnskapet

foto