– Å ha tilgang på ny og ung kompetanse så lokalt - det er jo ren luksus

foto