Brønnøysundregistrene: Ny virksomhet – Waadesign Nytrø