Gullår for Veksttorget Marked AS. Marginen har ikke vært høyere på fire år.