Inntektene til Verdal Maxi Taxi AS bare vokser, viser regnskapet

foto