Bratt fall i inntektene til Midt Teknisk AS. Sank med 31,3 prosent.

foto