Et aksjeselskap basert i Levanger kommune slettes fra Brønnøysundregistrene