Jon Magnus (37) kjøper ærverdig selskap og blir ny innehaver