Inntektene til Trikanten Tannmakeri AS bare vokser, viser regnskapet

foto