Tele-Com Midt-Norge AS havnet akkurat på riktig side av streken