Avisa har hatt en svært god utvikling siden nyskaping så dagens lys i 2015, da lokalavisene Innherred Folkeblad Verdalingen og Levanger-Avisa slo seg sammen. Avisa holder en meget sterk posisjon i sitt dekningsområde, og står seg også godt økonomisk.

Fakta om Medhiehuset Innherred:

 • Samlet opplag: 9213

 • Utgiversted: Verdal og Levanger

 • Daglige lesere totalt: 19120 Q3 (18147 i fjor)

 • Daglige lesere på nett: 13657 (11908 i fjor)

 • Daglige lesere på mobil: 12552 (10311 i fjor)

 • Papirutgave: 10728 (10835 i fjor)

 • Redaksjonelle årsverk: 11

 • Antall sider produsert: 5156

 • Fordeling redaksjonelt stoff/annonser: 80/20

 • Antall lederartikler: 140

 • Antall kommentarer: 10

 • Antall leserinnlegg på nett: 500

 • Antall refuserte leserinnlegg: 200

 • Antall gjestekommentarer: 12

 • Antall kronikker: 40

Espen Leirset, ansvarlig redaktør Mediehuset Innherred Foto: Roger M. Svendsen

Mål og prioriteringer:

Innherred legger vekt på å fortelle de gode historier fra våre nærmiljø. Vi ønsker å vise fram lokale folk i vår avis, folk som har noe å vise fram, og noe å fortelle. Vi legger vekt på å få fram meninger og ytringer. Vi vil være den arena i lokalsamfunnet hvor debatten skjer. Vi tar initiativ til å hente inn innlegg fra lokale personer med skarpe meninger. Debatten skal også vises i kraft av de meninger avisa har på lederplass, og de saker vi tar opp og velger å løfte fram for våre lesere.

Det siste året har vært preget av redaksjonelt utviklingsarbeid. Målet er å definere en målgruppe som er viktig for oss å treffe bedre med stoffmiksen. Vår målgruppe er forenklet til «Berit (33)». Vi skal se for en kvinnelig leser i 30-årene som jobber som sykepleier, og har en mann som jobber på Aker. De har to b arn, o barnehage og skole/SFO. Dette skal hjelpe oss å løfte noen temaer tydelig i våre spalter - stoff som treffer unge, voksne kvinner i familiesituasjon. Dette er en målgruppe vi har hatt for lite oppmerksomhet på. Vi har vært for preget av middelaldrende menn som kilder og lesere, og ønsker å treffe yngre kvinner bedre. Lesertallene har vært svært gode i 2023, og vi er glade for å se at strategien ser ut til å ha lyktes. Vi har betydelig flere unge lesere, og sterk økning i ung-abonnement.

Vi fortsetter arbeidet fra 2022 med å være nyhetsorientert på front. Vi samarbeider på hendelsesnyheter med andre lokalaviser i PMMN samt med Adresseavisen, noe som gjør at våre lesere kan stole på at de blir godt oppdatert på innherred.no.

Avisens samfunnsrolle

Innherred ønsker å ta pulsen på nærmiljøet, holde tak i saker som skaper debatt og være en korreksjon når de folkevalgte er på kollisjonskurs med sine innbyggere.

Innherred har hatt som mål å prioritere innlegg og debatt. Vi har etablert oss med faste spaltister hver lørdag, og mener vi har klart å etablere oss med en aktiv leserdebatt.

Det er likevel et klart mål for oss å sette dagsorden og holde posisjonen som det foretrukne mediehuset i vår geografi. Det er en sterk konkurranse i vår midte. Den ble enda sterkere da Amedia og Trønder-Avisa etablerte nettavisen ilevanger.no. Den sterke konkurransen krever at vi er aktuelle også på hendelser, og at vi er mest mulig rigget for å være på 24/7.

Ser vi på de mest leste sakene er de preget av dramatiske hendelser – som ulykker, brann og dødsfall. Men ser vi lenger nedover på listen ser vi også at en miks av gode folkelige saker, at vi er nært på lokalsamfunnet og at vi aktivt følger den lokalpolitiske debatten har stor betydning for vår oppslutning. Vi har også noen innlegg vi har hentet til spaltene på topplista.

Journalistfaglig utvikling

Vi har fortsatt arbeidet med kompetanseløft i Mediehuset Innherred fra 2022. I 2023 har vi:

+ Fullført Startkurs for ytterligere én medarbeider, etter at tre personer fullførte i 2022.

+ Vi har bestilt et skrivekurs for å gjøre språket lettere tilgjengelig.

+ Vi har lederkurs for ledere i redaksjonen.

+ God deltagelse på Hellkonferansen 2023

Etikk

Ingen saker er klaget inn til PFU i 2023. Innherred har jevnlig fokus på presseetikk i form av interne diskusjoner.

Mest leste saker

Mest leste saker i Innherred 2023

Årets beste bilder

Her er et lite knippe bilder tatt av våre fotografer i 2022.

Sommerfestivalen Staupshaugen Live med Levanger by i bakgrunnen. Foto: Eirik Reinaas Bjørshol
Foreldrene til barn i Holåsen barnehage tok til tårer da det ble klart at Holåsen barnehage skulle få bestå. Foto: Odin Nordtømme
Christian Green ble alvorlig skadet, og skal opereres for skader i ansiktsskjelettet på St. Olavs Hospital fredag. Han brukte hjelm, men nå skal han investere i en helhjelm for stisykling. Foto: Eirik Reinaas Bjørshol
Skuffelse etter dårlig valgresultat i Levanger: Tone Wanderås og Vegard Austmo i Levanger Arbeiderparti. Foto: Odin Nordtømme
Ørmelen skole 4. trinn fikk en kald og våt opplevelse under Verdalsbrua torsdag formiddag. Foto: Daniel Stølan

De viktigste sakene

Dette er noen av de viktigste sakene vi har jobbet med i 2023 - ikke i prioritert rekkefølge:

Fastlegesaken i Verdal som har ført til at kommunen mangler fastleger

– Innføring av Helseplattformen i Levanger og Verdal kommuner, samt planlagt innføring ved Sykehuset Levanger

– Dekningen av valget og ordfører-dramaet i Verdal

– Hva er Innherreds plass i Trøndelag? Mye debatt og kommentarstoff som har gjort oss til premissgiver for debatten om Levanger og Verdal sokner mest til Trondheim eller Steinkjer

Fastlegesaken i Verdal som har ført til at kommunen mangler fastleger. Her er fastlege Randi Barli som har sluttet etter konflikt med kommuneledelsen. Foto: Andreas Ryen Eidem
– Innføring av Helseplattformen i Levanger og Verdal kommuner, samt planlagt innføring ved Sykehuset Levanger. Over 500 møtte opp til fakkeltog i Levanger mot Helseplattformen i november 2023. Foto: Leif Arne Holme
– Dekningen av valget og ordfører-dramaet i Verdal. Forhandlinger om posisjoner i Rostadgården og kampen om ordførermakta i Verdal. Fra venstre Oddleiv Aksnes, Bjørn Iversen, Trine Reitan og  Arne Marius Haugen. Foto: Tor Ole Ree
– Hva er Innherreds plass i Trøndelag? Mye debatt og kommentarstoff som har gjort oss til premissgiver for debatten om Levanger og Verdal sokner mest til Trondheim eller Steinkjer. Kommunedirektørene i Trondheimsregionen inviterte redaktør Espen Leirset til å holde en presentasjon om Innherreds rolle i Trøndelag. Bakteppet er at Levanger og Verdal har valgt å samarbeide med Steinkjer, Inderøy og Snåsa istedet for Stjørdal og stor-Trondheim. Møtet ble holdt i Orklas gjestebolig på Løkken Verk. Bakerst fra venstre Tor Jakob Reitan i Stjørdal, Petter Lindseth i Skaun, Kjetil Mjøsund i Indre Fosen, Stig Roald Amundsen i Malvik, Alf Petter Tenfjord i Midtre Gauldal. Foran fra venstre: Bård Eidet, daglig leder i Trondheimsregionen, Katrine Lereggen i Melhus, Kristin Wangen i Orkland, Morten Wolden i Trondheim og Espen Leirset, redaktør i Innherred.

1. Redaktørens ansvar og plikter er fundamentet for pressens rolle i samfunnet. Redaktøransvaret er også lovfestet. Hva mener du er dine viktigste oppgaver som redaktør? Nevn kort tre punkter.

De viktigste punktene er å røkte en god offentlig debatt om utviklingen av lokalsamfunnet, å representere et uavhengig ogan som kan snakke med troverdighet om lokalsamfunnets utvikling, og å lede redaksjonen på en etisk tillitvekkende måte.

2.       De redaktørstyrte mediene er avhengig av tillit og troverdighet, og de må derfor verne om sin uavhengighet og integritet. Samtidig er de fleste journalister og redaktører samfunnsengasjerte mennesker. Hvilken policy har dere for medarbeideres engasjement på sosiale medier? Er det fritt frem for å uttrykke egne synspunkter og meninger om aktuelle og kontroversielle spørsmål?

Det er ikke fritt fram å delta. Dette har vært diskutert internt i redaksjonen, og det har vært dialog med enkeltmedarbeidere om hvilken aktivitet som er klok å delta i på sosiale medier.

3.       Stadig mer stoff – både tekst og bilder – skapes av, eller har sitt opphav i, kunstig intelligens (KI). Hvordan påvirkes grunnleggende journalistiske prinsipper som kildekritikk, faktakontroll og åpenhet av KI? Hvordan kan vi sikre oss mot skjulte agendaer, unøyaktigheter og løgn generert av KI?

Vi bruker KI til å lage sammendrag av saker, og vi har brukt KI til å generere enkle saker/lister ut fra kommunale dokumenter. Her er KI til stor hjelp for å få mer journalistikk ut av våre ressurser. Men det krever naturligvis stor årvåkenhet i form av faktakontroll og åpenhet. Vi tror det er fullt mulig å bruke KI mer enn i dag for å lage en bedre avis, og som lokalavis er vi antagelig mindre sårbare for å bli lurt, siden vi lever i et ganske gjennomsiktig lokalsamfunn og har generelt god mulighet til å verifisere informasjon. Vår policy er å være framoverlent, men ikke «first mover» på bruk av KI.