Røde tall for Ant HMS & Bedriftshelse AS, men nå ser det lysere ut