Inntektene til Innherred Helsehus AS bare vokser, viser regnskapet

foto