På det meste sysselsatte bedriften over 100 mann og var byens største arbeidsplass

foto