Inntektene til Stein Arild Risan AS bare vokser, viser regnskapet