Levanger kommune: Bane, Vei og Linjehogst AS går i konkurs