Inntektene til Hallgeir Marthinussen AS bare vokser, viser regnskapet

foto